Back to Vernon ACSTC Ephemera

1984 T-shirt

 

 

(Debbie Middleton)